(?)


Bron van inspiratie voor mijn werk is "de mens".
De verwevenheid van lichaam en geest en de uitdrukking daarvan in de menselijke vorm.
Verder de mens in relatie tot de ander.
Draad kan voor sterke levenskracht staan, maar ook voor stoffelijkheid en broosheid.


Klara van Langevelde


                  Frisse lucht       Wachten                   Grada