Ria Braspenning

Mijn werk gaat over herinneren: “Memento”. Ik interpreteer sporen en fragmenten in mijn werk, dicht bij mij­zelf, maar universeel herkenbaar. Daarnaast teken ik pro­test aan tegen de weg­werp­maat­schap­pij en het on­ge­li­mi­teerd ver­kwis­ten van grond­stof­fen. Een aanzet tot hergebruik, respect voor de aarde en een leefbare toekomst.

http://www.texperia.nl/